Dịch vụ đại diện khách thuê

 

Chúng tôi làm những gì?

Với những hiểu biết sâu rộng về thị trường, các quy trình pháp lý, chúng tôi tư vấn cho khách thuê trong việc gia hạn hợp đồng thuê và xem xét lại tiền thuê. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những giải pháp sáng tạo và phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu kinh doanh và kho vận của khách thuê.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Các chuyên viên tư vấn chuyên trách của chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ việc xác định những yêu cầu thuê cụ thể đến việc đề xuất và phân tích những cơ hội, lựa chọn thuê trên thị trường nhằm đảm bảo khách hàng có đầy đủ thông tin trước khi ra những quyết định thuê quan trọng. Chúng tôi cung cấp đầy đủ những dịch vụ chuyên nghiệp giúp khách hàng thuê được vị trí phù hợp cùng với hợp đồng thuê cạnh tranh nhất. Cùng với sự hỗ trợ nội bộ từ đội ngũ nghiên cứu thị trường, chúng tôi thực hiện việc phân tích và so sánh tài chính đối với từng lựa chọn, di dời hoặc gia hạn.

Chúng tôi cung cấp dich vụ cho ai?

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm kho vận, sản xuất, SMEs.

 
 

Liên hệ

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300