Kinh doanh & đầu tư

 

Chúng tôi làm những gì?

Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ đầu tư, giúp khách hàng tìm thấy cơ hội đầu tư tối ưu đáp ứng chiến lược của họ. Ngoài ra, các dịch vụ chuyển nhượng của chúng tôi nhằm cung cấp cho khách hàng các điều khoản có lợi và những dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Các chuyên gia chúng tôi sẽ phân tích xu hướng thị trường và các trường hợp cụ thể của từng bất động sản cho khách hàng, đồng thời cung cấp định giá và tư vấn cho việc đầu tư bất động sản thương mại, dù đó là mua lại hay chuyển nhượng. Làm việc chặt chẽ với đội ngũ bộ phận định giá và nghiên cứu trong công ty, chúng tôi có thể tập trung các cơ hội tân dụng "những điểm nóng" của bất động sản trên thị trường. Ngoài ra, mạng lưới rộng khắp của chúng tôi gồm các đối tác trong và ngoài nước góp phần đạt được kết quả nhanh chóng.

Chúng tôi cung cấp dich vụ cho ai?

Chúng tôi làm việc cho các quỹ tư nhân và các nhà đầu tư.

 
 

Liên hệ

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300