Môi giới và cho thuê

 

Chúng tôi làm những gì?

Cho thuê tất cả các loại hình bất động sản công nghiệp trong và ngoài nước. Với kiến thức chuyên sâu của mình, chúng tôi tự tin đại diện cho khách thuê và chủ nhà ở mọi cấp độ.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Với kiến thức sâu rộng của chúng tôi về các dự án hiện hữu và trong tương lai cùng với sự am hiểu tường tận về yêu cầu của khách thuê và chủ nhà, chúng tôi có thể thực hiện việc tìm kiếm chi tiết mặt bằng công nghiệp hoặc các khách thuê lý tưởng cho các mặt bằng tốt. Chúng tôi cũng làm việc chặt chẽ với đội ngũ tư vấn trong công ty để cung cấp cho khách hàng các phân tích và dự đoán cập nhật nhất.

Chúng tôi cung cấp dich vụ cho ai?

Chúng tôi làm việc cho các công ty thuộc lĩnh vực công nghiệp trong và ngoài nước dù các công ty này chỉ mới vào thị trường hay đã được thành lập và mong muốn mở rộng công ty.

 
 

Liên hệ

Matthew Powell

Matthew Powell

Giám đốc, Savills Hà Nội
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300