Định Giá Và Tư Vấn Tài Chính

Kiến thức thị trường hàng đầu + tiêu chuẩn quốc tế = rủi ro tối thiểu

Bộ phận Định giá của Savills về Dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp là đội ngũ lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Các chuyên viên định giá chuyên nghiệp của chúng tôi cung cấp các dịch vụ định giá hàng đầu giúp các ngân hàng có thể đưa ra quyết định đối với bất động sản trong phạm vi toàn khu vực. Hệ thống và quy trình làm việc của Savills theo tiêu chuẩn quốc tế và phát triển nhất trong khu vực. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro được áp dụng nhằm giảm thiểu các yếu tố không lường trước được.

 
 

Chúng tôi giúp đỡ khách hàng như thế nào?

Savills Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ bất động sản lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất tại Việt Nam với nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục từ năm 1995 cho tất cả các phân khúc bất động sản. Cơ sở dữ liệu này sẽ cung cấp cái nhìn thực tế về tinh hình hoạt động của thị trường.

 
 

Chuyên môn của chúng tôi

Savills với đội ngũ nhân sự cả nước hơn 800 nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm Lợi thế cạnh tranh của Savills về các Dịch vụ tư vấn bao gồm:

  • Đội ngũ định giá được chứng nhận bởi một trong các tổ chức sau: Hiệp hội Các Chuyên gia Bất động sản Hoàng Gia (RICS), Viện Bất động sản Úc (API), Bộ Tài chính Việt Nam và Sở Xây dựng địa phương.
  • Là đội ngũ định giá lâu năm nhất trên thị trường với những chuyên gia giàu kinh nghiệm. 
  • Quản lý bởi các chuyên gia hàng đầu thị trường với hơn 20 năm kinh nghiệm trên tất cả các loại hình bất động sản.
  • Tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn định giá mới nhất của Tiêu chuẩn Nghề nghiệp và Định giá của RICS và các tiêu chuẩn định giá quốc tế.
  • Nằm trong danh mục các công ty định giá uy tín được khuyến nghị bởi phần lớn các ngân hàng trong nước và quốc tế ở Việt Nam.
  • Được trao giải thưởng là Công ty Tư vấn Bất động sản Tốt nhất tại Việt Nam trong bốn năm liên tục từ năm 2010 đến năm 2013.
 
 

Các dịch vụ

Định giá  – Việc đánh giá thị trường độc lập được thực hiện bởi các phương pháp định giá tiêu chuẩn sẽ đảm báo kết quả định giá phản ánh giá trị thị trường. Báo cáo định giá được lập theo các tiêu chuẩn quốc tế: IVSC, RICS & API. Báo cáo có thể phục vụ cho các mục đích như: báo cáo tài chính, cho vay thế chấp, sát nhập và mua bán (M&A), chào bán ra công chúng lần đầu (IPO) và liên doanh.

Nghiên cứu khả thi (và Phân tích Tài chính) – Xác định tính khả thi và lợi nhuận tính trên cơ sở thị trường của dự án. Cung cấp những so sánh dựa trên các chỉ số hoạt động quan trọng như: tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROI), tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE), hiện giá dòng tiền ròng (NPV), tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR) v.v… Xác định những hạng mục phát triển kém hiệu quả từ đó đưa ra phương án phát triển tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận.

Nghiên cứu Sử dụng Tốt nhất và Cao nhất  – Thiết lập lợi nhuận tối đa của bất động sản và tối thiểu hóa rủi ro. Hiệu quả tương đối của các hạng mục phát triển sẽ được đưa vào mô hình tính toán để xác định loại hình phát triển tối ưu. Các mô hình tài chính chi tiết sẽ được sử dụng để đánh giá đầy đủ tính khả thi về mặt tài chính của dự án thông qua các chỉ số bao gồm tỷ suất sinh lợi nội bộ (IRR), phân tích độ nhạy, dự kiến thu nhập và chi phí. Tiếp đến, phân kỳ đầu tư, cơ cấu phát triển và phân tích dự án chuyên sâu sẽ được thực hiện để đảm bảo sự thành công của dự án.

Danh mục Bất động sản Công ty – So sánh hiệu quả hoạt động của danh mục đầu tư hiện có với thị trường theo tiêu chuẩn của mỗi phân khúc tài sản. Phân tích danh mục đầu tư nhằm xác định chiến lược giữ, mua hoặc bán. Xem xét giá thuê thị trường, các yếu tố hoạt động kém hiệu quả và lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Dịch vụ về Thẩm định đầu tư (Due Diligence) sẽ được cung cấp để đảm bảo tính hiệu quả của giao dịch. Tại bất kỳ thời điểm nào của giao dịch, Savills đều có thể thực hiện dịch vụ thẩm định đầu tư trong vai trò của người đánh giá hiệu quả của dự án so với thị trường hay nhà tư vấn chính trong suốt quá trình mua hoặc bán.

 
 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Trần Thị Khánh Linh

Trần Thị Khánh Linh

Quản lý
Bộ Phận Định Giá và Tư Vấn Tài Chính

Savills HCMC

+84 906 553 549

 

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nguyễn Thị Hồng Vân

Quản lý
Bộ Phận Định Giá và Tư Vấn Tài Chính

Savills Hanoi

+84 903 827 361