Dịch vụ Tư vấn Đầu tư Giáo dục

Savills Việt Nam là một phần của việc hợp tác giữa những nhà tư vấn hàng đầu của Việt Nam trong việc tư vấn hỗ trợ đầu tư giáo dục, bao gồm:

 
 

• PLF Law Firm – Tư vấn Pháp luật
• Savills Vietnam –Nghiên cứu thị trường và Tư vấn phát triển
• Group GSA – Kiến trúc & thiết kế
• TMF Group – Dịch vụ Tài chính

 
 

Chuyên môn của chúng tôi

Savills là nhà nhà tư vấn có kinh nghiệm lâu năm trong việc cung cấp dịch vụ cho các dự án từ đơn lập tới các chiến lược phát triển tổng thể với kết quả thực hiện và truyền đạt thành công. Trong lĩnh vực giáo dục, các dịch vụ của Savills bao gồm: phát triển, hoạch địch, tư vấn xây dựng, đầu tư và định giá, quản lý dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng.

 
 

Các dịch vụ

Các tư vấn mà Savills đưa ra gắn chặt với kinh nghiệm và kiến thức thị trường từ đội ngũ chuyên gia hàng đầu, để đảm bảo một dịch vụ xuyên suốt, từ tư vấn pháp luật tiền triển khai, tư vấn gia nhập thị trường, tư vấn phát triển, tư vấn thiết kế kiến trúc và vận hành. Chúng tôi cũng vận dụng toàn bộ các kinh nghiệm và cân nhắc diễn biến của các thị trường thương mại và nhà ở để đảm bảo tính thương mại cũng như bền vững trong mỗi giải pháp gửi tới khách hàng.

Tải về thông tin Dịch vụ

 
 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663