Chi so gia bat dong san Tp. HCMC Q1/2019

Publication

Chỉ số giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh Quý 1/2019

Chỉ số giá bất động sản Tp. HCM Quý 1/2019

Đến năm 2021, hơn 163,000 căn hộ dự kiến mở bán. Trong đó quận 2 và quận 9 chiếm 57% tổng nguồn cung tương lai.

Chỉ số văn phòng
Trong Q1/2019, chỉ số văn phòng đạt 102 điểm, tăng 2 điểm theo quý và 9 điểm theo năm. Dự tăng trưởng đến từ việc giá thuê tăng cả khu vực trung tâm và ngoài trung tâm.