Bao cao bat dong san Vieng Chan Q4 2016

Publication

Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Viêng Chăn, Lào Q4/2016

Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Viêng Chăn, Lào Q4/2016

Trong những năm gần đây, Lào là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực với tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 7% trong thập kỷ vừa qua. Lào có nguồn tài nguyên dồi dào, đặc biệt là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điển và khoáng sản.

Năm 2015, Lào đã thu húy được 1,08 tỷ USD đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngành phổ biến nhất là sản xuất điện và theo sau là nông nghiệp.