Ngành Bán lẻ Việt Nam - Sự phát triển

Tieu diem
Ngành Bán lẻ Việt Nam - Sự phát triển

2017

Thị phần dân số trẻ cao và nền kinh tế phát triển là động lực cho bán lẻ hiện đại.

  • Dân thành thị đông thứ 2 trong khu vực và vẫn đang phát triển.
  • GDP tăng trưởng cao ổn định.

 

 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu
Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu

Savills Hanoi

+84 912 000 530

 

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Quản lý Cấp cao
Bộ phận Nghiên cứu

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?