Thị trường căn hộ - Làn sóng lớn

Tieu diem
Thị trường Căn hộ - Cơn sóng lớn

Trong Q2, lượng giao dịch tại Tp.HCM tăng 67% so với cùng kỳ, đạt 11.600 căn hộ. Trong khi đó ở Hà Nội tăng 13% với 6.800 căn hộ được bán ra thành công.
Tại Tp.HCM, căn hộ hạng C chiếm 62% số lượng giao dịch. Phân khúc hạng B chiếm thị phần nhiều hơn tại Hà Nội với hơn 42%.

Trong so sánh khu vực, Việt Nam có tỷ lệ dân cư đô thị thấp và đang trong quá trình dịch chuyển một lượng lớn dân số từ khu vực nông thôn ra các thành phố. Đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh. Điều này cùng với quy mô trung bình hộ gia đình thấp đang tạo ra nhu cầu nhà ở lớn.

 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu
Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu

Savills Hanoi

+84 912 000 530

 

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Quản lý Cấp cao
Bộ phận Nghiên cứu

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?