Giao thông Đô thị - 2017

Tiêu điểm
Giao thông Đô thị - 2017

Tiêu điểm nghiên cứu về thực trạng Giao thông Đô thị tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Giao thông Đô thị Việt Nam, phương tiện giao thông, giao thông công cộng và mô hình phát triển quan điểm trung chuyển.

Tăng trưởng kinh tế cùng tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng từ giữa thập niên 1990 đã tạo áp lực lên hệ thống đường giao thông ở Tp.HCM và Hà Nội. Phân bổ đất giao thông khi trung tâm hiện dưới 9%, tỷ lệ tương đương với Jakatar và Bangkok tuy nghiên thấp hơn đáng kể so với Thượng Hải, Singapore, Seoul và Tokyo. Do thiếu hụt của hệ thống giao thông công cộng, tỷ lệ đất giao thông trở thành một nỗi lo ngại.

 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Nghiên cứu

Savills Hà Nội

+84 912 000 530

 

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Quản lý cấp cao
Bộ phận Nghiên cứu

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?