Tóm tắt thị trường Việt Nam Q2/2018

Bao cao Thi truong BDS Vietnam Q2 2018
Tóm tắt thị trường Việt Nam

Q2/2018

Tăng trưởng GDP đạt 7,1%, mức tăng trưởng 6T cao nhất 7 năm qua. Ngành công nghiệp và xây dựng đóng góp chính cho động lực tăng trưởng, theo sau là dịch vụ.

Cán cân thương mại đạt thặng dư 2,7 tỷ USD trong 6T/2018 nhờ kim ngạch xuất khẩu đạt 114 tỷ USD. Mỹ và EU tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 20 tỷ USD với Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất trong 6T/2018. Vốn FDI thực hiên đạt 8,4 tỷ USD, tăng 8% theo năm. Khách quốc tế tiếp tục tăng 27% theo năm, đạt 7,9 triệu khách trong 6T/2018.

 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Hằng Đỗ Thị Thu

Hằng Đỗ Thị Thu

Phó Giám đốc
Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu

Savills Hanoi

+84 912 000 530

 

Trang Võ Thị Khánh

Trang Võ Thị Khánh

Trưởng Bộ phận
Bộ phận Nghiên cứu

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?