Tóm tắt thị trường Việt Nam Q1/2017

Báo cáo tóm tắt thị trường Bất động sản Việt Nam
Tóm tắt thị trường Việt Nam

Q1/2017

Trong Q1/2017, tăng trưởng kinh tế đạt 5,1%, thấp hơn cùng kỳ năm trước 0,4 điểm phần trăm, nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm công nghiệp khai khoáng và tình hình hoạt động trì trệ của Samsung.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng trưởng mạnh 73% theo năm; theo quốc gia, Hàn Quốc đóng góp 48% vốn đăng ký mới; theo ngành, khu vực công nghiệp chiếm 85% tổng vốn đăng ký. Vốn thực hiện tăng 3,4% theo năm.

Ngành du lịch Việt Nam hưởng lợi từ tăng trưởng khách quốc tế với 3,2 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Nghiên cứu

Savills Hà Nội

+84 912 000 530

 

Võ Thị Khánh Trang

Võ Thị Khánh Trang

Quản lý cấp cao
Bộ phận Nghiên cứu

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 28 3823 9205 Ext 194

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?