Tiêu điểm Thị trường

Bộ phận Nghiên cứu của Savills liên tục đưa ra những cập nhật về thị trường bất động sản thương mại, khu công nghiệp, nghỉ dưỡng, nhà ở, nhà đất cũng như bất động sản giải trí trên toàn Việt Nam. Vui lòng xem chi tiết báo cáo của chúng tôi dưới đây.

1 1
Giao thông Đô thị - 2017

Ngày 21 tháng 04 năm 2017

Savills Việt Nam trân trọng giới thiệu báo cáo về thực trạng Giao thông Đô thị tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội. Báo cáo sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về Giao thông Đô thị Việt Nam, phương tiện giao thông, giao thông công cộng và mô hình phát triển quan điểm trung chuyển.

 
 
 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó GĐ Điều Hành

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 933 276 663

 

Phạm Văn Đại

Phạm Văn Đại

Quản lí cấp cao
Bộ Phận Nghiên cứu

Savills Tp. Hồ Chí Minh

+84 973 859 165

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Nghiên cứu

Savills Hà Nội

+84 912 000 530

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?