Nghiên cứu thị trường

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills cung cấp những thông tin thiết thực nhất về thị trường bất động sản, giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và nhận ra mục đích đầu tư cuối cùng. Tất cả các báo cáo có thể được tải trực tiếp trên website, trừ những báo cáo đặc biệt.

 

Các báo cáo

HCMC Market Briefs Q4 - 2016

Ngày 12 tháng 01 năm 2017

 
 

Hanoi Market Briefs Q4 - 2016

Ngày 11 tháng 01 năm 2017

 
 

Hanoi Market Briefs Q3 - 2016

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

 
 

HCMC Market Briefs Q3 - 2016

Ngày 11 tháng 10 năm 2016

 
 

Vietnam Chart Book 2016

Ngày 30 tháng 08 năm 2016

 
 

Vietnam Market Brief Q2 2016

Ngày 19 tháng 07 năm 2016

 
 
 

Liên hệ

Troy Griffiths

Troy Griffiths

Phó tổng giám đốc
Bộ phận Quản lý Cấp cao

Savills HCMC

+84 933 276 663

 

Đỗ Thị Thu Hằng

Đỗ Thị Thu Hằng

Phó Giám đốc
Dịch vụ Tư vấn và Nghiên cứu

Savills Hanoi

+84 912 000 530

 

Đăng ký Dịch vụ Nghiên cứu của Savills

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?