Nghiên Cứu Châu Âu

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills cung cấp những thông tin thiết thực nhất về thị trường bất động sản, giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và nhận ra mục đích đầu tư cuối cùng. Tất cả các báo cáo có thể được tải trực tiếp trên website, trừ những báo cáo đặc biệt

Các báo cáo

placeholder
 

Kết quả tìm kiếm nghiên cứu: 600 tìm thấy

 
Briefing Note - Nordics, the new core?

Briefing Note - Nordics, the new core?

Ngày 09 tháng 08 năm 2017

Strong investment activity notably underpinned by cross border investors

 
 
 
Investment Market monthly Germany - July 2017

Investment Market monthly Germany - July 2017

Ngày 04 tháng 08 năm 2017

Asian investors have arrived – number one foreign purchasers in 2017

 
 
 

Spotlight The German forestry market July 2017

Ngày 31 tháng 07 năm 2017

Though fragmented and non-transparent, the forest real estate market is attractive

 
 
 
Investment Market monthly - June 2017

Investment Market monthly - June 2017

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Logistics draws level with retail - a snapshot or a sign of things to come?

 
 
 
Market in Minutes Germany commercial investment market Q2 2017

Market in Minutes Germany commercial investment market Q2 2017

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

No end to the cycle in sight - record transaction volume of €60bn expected

 
 
 
Market in Minutes Germany residential investment market Q2 2017

Market in Minutes Germany residential investment market Q2 2017

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Investors are purchasing more apartments – despite regulations and high prices

 
 
 
The future for serviced offices in Europe

The future for serviced offices in Europe

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Serviced offices sweeping into Europe

 
 
 
The Occupier’s Perspective: Dublin

The Occupier’s Perspective: Dublin

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Dublin - a growing financial market

 
 
 
Market in Minutes Germany office markets Q2 2017

Market in Minutes Germany office markets Q2 2017

Ngày 07 tháng 07 năm 2017

No easing of the supply shortage in sight before 2019

 
 
 
The Occupier’s Perspective: Madrid

The Occupier’s Perspective: Madrid

Ngày 28 tháng 06 năm 2017

Core tightens, but room to grow elsewhere

 
 
 

NGƯỜI LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CỦA SAVILLS

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?