Nghiên Cứu Châu Âu

Bộ phận nghiên cứu và tư vấn của Savills cung cấp những thông tin thiết thực nhất về thị trường bất động sản, giúp khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn và nhận ra mục đích đầu tư cuối cùng. Tất cả các báo cáo có thể được tải trực tiếp trên website, trừ những báo cáo đặc biệt

Các báo cáo

placeholder
 

Kết quả tìm kiếm nghiên cứu: 554 tìm thấy

 
Market in Minutes - Asian investors

Market in Minutes - Asian investors' buying spree in Europe

Ngày 18 tháng 10 năm 2017

According to our first estimations, Asian investment in Europe since the beginning of the year reached €23.2bn in Q3.

 
 
 
Briefing Note - French investment in Germany

Briefing Note - French investment in Germany

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

French investment in Germany totalled almost €1.5bn in the first half of the year, compared to €1.4bn during the same period last year. Hence, French investments accounted for 10% of the total €13.5bn of foreign capital invested in Germany.

 
 
 
Market in Minutes Germany commercial investment market Q3 2017

Market in Minutes Germany commercial investment market Q3 2017

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Transaction volume rises by a fifth - yield compression in secondary locations

 
 
 
Briefing Note - The battle for brainpower

Briefing Note - The battle for brainpower

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

With business sentiment rising and unemployment falling across Europe, attracting and maintaining talent has become a challenge for employers.

 
 
 
Market in Minutes Germany office markets Q3 2017

Market in Minutes Germany office markets Q3 2017

Ngày 12 tháng 10 năm 2017

Despite the increasingly scarce supply, record take-up for 2017 ahead

 
 
 
Investment Market monthly Germany - September 2017

Investment Market monthly Germany - September 2017

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Prime yields may have reached the low point - and remain there for a long time

 
 
 
The Hague Special 2017

The Hague Special 2017

Ngày 11 tháng 10 năm 2017

Turn of the Tide

 
 
 
Market in Minutes Germany residential investment market Q3 2017

Market in Minutes Germany residential investment market Q3 2017

Ngày 10 tháng 10 năm 2017

Smaller locations and portfolios, more new builds and even higher prices

 
 
 
Spotlight: Residential property market - The Netherlands

Spotlight: Residential property market - The Netherlands

Ngày 03 tháng 10 năm 2017

Housing boom continues: regions into overdrive

 
 
 
Spotlight Logistics Property Market The Netherlands - Q4 2017

Spotlight Logistics Property Market The Netherlands - Q4 2017

Ngày 02 tháng 10 năm 2017

From 'boring' warehouse to 'sexy' product

 
 
 

NGƯỜI LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ NGHIÊN CỨU CỦA SAVILLS

 

Bạn có muốn được thông báo bằng email về nghiên cứu thị trường mới của Savills?