Hồ Chí Minh

Savills hiện có hơn 700 văn phòng trên toàn thế giới từ Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Đông. Mạng lưới rộng khắp toàn cầu của chúng tôi giúp tìm kiếm bất kỳ loại hình bất động sản phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng và ở bất cứ đâu trên toàn thế giới.

 

Liên hệ

Bộ phận Căn hộ Dịch vụ

Bộ phận Căn hộ Dịch vụ

Savills Tp. Hồ Chí Minh