Quản lý tài chính

 

Chúng tôi làm những gì?

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý tài chính đầy đủ cho tất cả những công việc quản lý bất động sản, hay các báo cáo tài chính theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu riêng của từng khách hàng.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Tất cả công việc liên quan đến tài chính của tòa nhà đều được tích hợp vào một hệ thống kế toán được chúng tôi thiết kế chuyên biệt nhằm mang lại cho khách hàng dịch vụ quản lý tài chính thuận lợi. Chúng tôi quản lý và kiểm soát toàn diện tài sản của khách hàng, đáp ứng mong đợi của khách hàng. Công việc cụ thể bao gồm quản lý các hóa đơn, thu thập chi phí thuê và dịch vụ; lập ngân sách, thiết lập và bảo trì các trang thiết bị vốn; các khoản đặt cọc thuê và phí quản lý, vận hành.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Dịch vụ quản lý tài chính chuyên nghiệp và có tính chính xác cao của chúng tôi được cung cấp cho những chủ đầu tư cá nhân, quản lý quỹ, các tổng công ty, và chủ doanh nghiệp.

 
 

Liên hệ

Vũ Kiều Hạnh

Vũ Kiều Hạnh

Giám đốc
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 156

 

Trần Minh Ái

Trần Minh Ái

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Ho Chi Minh City

+84 28 3823 9205 Ext 119