Quản Lý Tòa Nhà

Chúng tôi nhìn nhận việc quản lý bất động sản là một dịch vụ hướng về khách hàng, trong đó Savills cung cấp những dịch vụ cao hơn tiêu chuẩn thông thường.

Chúng tôi làm những gì?

Là nhà quản lý giàu kinh nghiệm, chúng tôi có khả năng đưa ra những tư vấn cập nhật và trọng điểm, tối đa hóa giá trị tài sản của khách hàng. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc nâng tầm hình ảnh của tòa nhà bằng cách cung cấp và thực hiện những dịch vụ tốt nhất.

Chúng tôi làm việc đó như thế nào?

Trong quá trình vận hành, chúng tôi duy trì một mối quan hệ mật thiết với các khách hàng của mình để cung cấp những dịch vụ phù hợp có chất lượng, đảm bảo việc quản lý hiệu quả và giảm thiểu chi phí vận hành mà vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ cao.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho ai?

Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế cho các tập đoàn tư nhân, các quỹ đầu tư, chủ doanh nghiệp và các cơ quan trực thuộc chính phủ.

 
 

Liên hệ

Vũ Kiều Hạnh

Vũ Kiều Hạnh

Giám đốc
Phòng Quản Lý Bất Động Sản

Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 156

 

Trần Minh Ái

Trần Minh Ái

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Ho Chi Minh City

+84 28 3823 9205 Ext 119