Tháng Mười 2016


Savills Báo Cáo Tình Hình Thị Trường Bất Động Sản Thành Phố Hồ Chí Minh

Savills Báo Cáo Tình Hình Thị Trường Bất Động Sản Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngày 13 tháng 10 năm 2016

Bán lẻ: Nguồn cung mới ở trung tâm gặp nguồn cầu mạnh

 
 
Savills Báo Cáo Tình Hình Thị Trường Bất Động Sản Hà Nội Quý 3 - 2016

Savills Báo Cáo Tình Hình Thị Trường Bất Động Sản Hà Nội Quý 3 - 2016

Ngày 12 tháng 10 năm 2016

Nguồn cung văn phòng tại Hà Nội duy trì mức ổn định theo quý và tăng 9% theo năm. Trong Q4/2016, một dự án mới sẽ gia nhập thị trường, cung cấp khoảng 11.300 m².

 
 

Liên hệ

Linh Đinh Hương

Linh Đinh Hương

Giám đốc
Bộ phận Truyền Thông & Tiếp thị

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 112