Tháng Giêng 2017


Savills Việt Nam báo cáo thị trường Tp. HCM Q4 2016

Savills Việt Nam báo cáo thị trường Tp. HCM Q4 2016

Ngày 12 tháng 01 năm 2017

Theo ghi nhận của Savills Vietnam, năm 2016 thực sự là một năm “vàng” của hoạt động kinh doanh bất động sản với mức tăng trưởng 4%, cao nhất trong vòng 5 năm, bên cạnh chỉ số tăng trưởng kinh tế đạt 6.2% rất đáng khích lệ. 

 
 
Savills Việt Nam báo cáo tình hình thị trường BĐS Hà Nội Q4 2016

Savills Việt Nam báo cáo tình hình thị trường BĐS Hà Nội Q4 2016

Ngày 11 tháng 01 năm 2017

Năm 2016, tăng trưởng kinh tế đạt 6,2%, trong đó hoạt động kinh doanh bất động sản tăng trưởng 4%, cao nhất trong vòng 5 năm.

 
 

Liên hệ

Linh Đinh Hương

Linh Đinh Hương

Giám đốc
Bộ phận Truyền Thông & Tiếp thị

Savills Hanoi

+84 24 3946 1300 Ext 112