The Savills Blog

Cập nhật các ý kiến và lời khuyên của các chuyên gia từ Savills liên quan đến thị trường bất động sản Việt Nam và quốc tế.

*
bài viết nổi bật

Văn phòng dịch vụ

Không gian dịch vụ: Co-working và cuộc cách mạng trong BĐS

Sự vận động không ngừng của xã hội đã tạo ra những thay đổi cơ bản trong thị trường BĐS, tạo ra quy tắc mới trong việc sử dụng và đánh giá một tài sản đất đai.

tất cả mục
 • tất cả mục
 • Bán lẻ
 • Công nghiệp
 • Đầu Tư
 • Định giá
 • Khách sạn & Nghỉ dưỡng
 • Lên kế hoạch và phát triển
 • Nghiên cứu
 • Nhà ở
 • Phát triển dự án
 • Quản lý bất động sản
 • Quản lý tài sản
 • Research
 • Văn phòng
 • Văn phòng dịch vụ
Loading