Thông tin liên lạc cá nhân

Vui lòng điền những thông tin dưới đây. Chỉ những mục có dấu * là bắt buộc

Liên hệ: Ái Trần Minh, Savills HCMC

 
 
 
 
 
 

 

Liên hệ:

Ái Trần Minh

Ái Trần Minh

Giám đốc
Phòng Quản lý Bất động sản

Savills HCMC

+84 28 3823 9205 Ext 119

Chính sách bảo mật

Tập đoàn Savills giữ gìn thông tin cá nhân một cách nghiêm túc nhằm bảo vệ an ninh và riêng tư của mọi khách hàng và thông tin liên lạc của họ. Công ty tuân theo những thủ tục an ninh nghiêm ngặt trong việc lưu trữ thông tin khách hàng đã cung cấp.Điều khoản và Điều kiện