Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,09 
Giá đóng cửa: 9,015
Khối lượng giao dịch trong ngày: 256,522

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư