Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: -0,05 
Giá đóng cửa: 8,11
Khối lượng giao dịch trong ngày: 42,563

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư