Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,20 
Giá đóng cửa: 8,39
Khối lượng giao dịch trong ngày: 527,796

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư