Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,005 
Giá đóng cửa: 9,845
Khối lượng giao dịch trong ngày: 4,760

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư