Chính Sách Bảo Mật

Savills là tên giao dịch của Tập đoàn Savills.  Chúng tôi cam kết rằng những thông tin cá nhân của các bạn đều được bảo mật. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi sử dụng những thông tin cá nhân của bạn, cách thức các bạn thông báo cho chúng tôi trong trường hợp bạn muốn hạn chế sử dụng thông tin đó và quy trình chúng tôi áp dụng để bảo mật thông tin của các bạn.

1. Những thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng những thông tin đó

Khi các bạn đăng ký với website để được nhận báo cáo kết quả nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi cần biết tên, địa chỉ email, số điện thoại liên hệ, lĩnh vực và địa điểm bạn quan tâm.

Chúng tôi thu thập những thông tin này để có thể tiến hành xét duyệt đăng ký của các bạn và gửi cho các bạn báo cáo kết quả nghiên cứu theo yêu cầu.

Chúng tôi cũng có thể chuyển các thông tin của bạn tới bộ phận dịch vụ khách hàng để nghiên cứu và phân tích với mục đích quản lý và cải tiến những dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi hoặc các nhân viên và cộng sự của chúng tôi có thể liên lạc với các bạn qua thư, email, hoặc điện thoại để xin ý kiến phản hồi, hoặc nhận xét cả các bạn về dịch vụ của chúng tôi.

Khi đăng ký các bạn cũng sẽ cho chúng tôi biết các bạn muốn nhận được thông tin về các lĩnh vực cụ thể nào, hay các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi. Khi các bạn không muốn nhận được những thông tin này nữa, xin vui lòng gửi email thông báo tới hòm thư webservices@savills.com

Bạn cũng có thể đăng ký nhận thông tin từ bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng sẽ có ích cho các bạn. Nếu các bạn không muốn nhận được thông tin này nữa, xin vui lòng gửi thư thông báo đến địa chỉ webservices@savills.com

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin của các bạn một cách cẩn trọng cho một số bên thứ ba được chọn lọc. Họ có thể cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cho rằng có ích cho các bạn. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân trong trường hợp này, xin vui lòng gửi thư thông báo tới địa chỉ webservices@savills.com

 

2. Chúng tôi bảo mật thông tin của các bạn như thế nào

Internet không phải là một phương tiện đảm bảo. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thực hiện những quy trình đảm bảo về mặt an ninh như nêu ở điều khoản này.

Savills coi việc bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng là một nhiệm vụ quạn trọng. Chúng tôi có những quy định nội bộ nghiêm ngặt bao gồm việc lưu giữ, truy cập hay thông báo các thông tin của khách hàng.

 

3. Trường hợp mua lại & sát nhập công ty

Trong trường hợp Savills được mua lại và sát nhập với công ty khác, những thông tin của các bạn có thể sẽ được chia sẻ với đơn vị tư vấn và bất cứ người mua lại tiềm năng nào cùng đơn vị tư vấn của họ. Sau cùng, các thông tin đó sẽ được chuyển lại cho chủ doanh nghiệp mới.

 

4. Cập nhật các thông tin của bạn

Nếu như bất cứ thông tin nào các bạn cung cấp cho Savills thay đổi, ví dụ như địa chỉ email, tên hay thông tin thanh toán, hoặc bạn muốn xóa đăng ký nhận thư từ chúng tôi, xin thông báo cho chúng tôi bằng email và gửi tới webservices@savills.com (hoặc gửi thư đến Savills, Webservices Dept, 25 Finsbury Circus, London EC2M 7EE).

 

5. Chấp thuận

Bằng cách gửi các thông tin của mình, các bạn đã chấp thuận với chúng tôi về cách sử dụng những thông tin đó như quy định trong Chính sách Bảo mật. Nếu chúng tôi thay đổi các Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo về những sự thay đổi đó trên trang này, và có thể có những thông báo trên các trang khác của website, để bất kể lúc nào cũng có thể giúp cho các bạn nắm rõ về thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng chúng. Chúng tôi cũng sẽ gửi e-mail tham khảo đến bạn để bạn có thể nắm rõ những thay đổi có khả năng xảy ra, nhờ đó các bạn có thể sửa đổi hoặc cập nhật việc cho phép sử dụng các thông tin của bạn. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn đồng ý với những thay đổi đó.

Dưới tốc độ lan truyền của Internet, thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ có thể được lan truyền  mà không có sự bảo vệ bởi pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi luôn cố gắng thực hiện để đảm bảo sự an toàn thông tin của bạn. Bạn nên biết rằng nếu bạn yêu cầu cập nhật thông tin từ các văn phòng Châu Á TBD của chúng tôi, dữ liệu của bạn sẽ được chia sẻ giữa các văn phòng. Tuy nhiên, dữ liệu của bạn vẫn sẽ được bảo mật theo chính sách của Savills.

 

6. Liên hệ

Chúng tôi sẵn sàng đón nhận ý kiến đóng góp của các bạn về website cũng như Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ, đặt câu hỏi hoặc góp ý, xin vui lòng gửi email về địa chỉ webservices@savills.com

 

Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,09 
Giá đóng cửa: 9,015
Khối lượng giao dịch trong ngày: 256,522

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư