Lịch Sử Phát Triển

Gia đình Savills đã đến nước Anh ngay sau cuộc chinh phục Norman năm 1066, quản trị trang trại ngô thuộc phía Bắc Essex

Nghề nghiệp  

Vo Thi Khanh Trang

“Savills thật sự là một nơi lý tưởng cho bạn để làm việc một cách chuyên nghiệp dù bạn đang ở bất kì vị trí nào. Tại đây luôn có một nguồn năng lượng dồi dào giúp tôi làm việc và phấn đấu. Tôi luôn cảm thấy rất thú vị và nhiệt huyết tại Savills.

Võ Thị Khánh Trang 
Quản lý nghiên cứu thị trường
Savills Việt Nam

Cơ hội nghề nghiệp tại Savills

Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,005 
Giá đóng cửa: 8,205
Khối lượng giao dịch trong ngày: 292,506

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư