Môi trường

Savills cómạng lưới hơn 700 văn phòng và công ty thành viên trên toàn thế giới. Chúng tôi cam kết làm giảm tác động trực tiếp tới môi trường và nâng cao nhận thức của mỗi nhân viên để đạt được điều này.

Chúng tôi đang áp dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp thông tin nghiên cứu, tài liệu tiếp thị, các diễn đàn hợp tác và các tài liệu quảng cáo tiếp thị dựa trên nền tảng internet, qua đó giảm lượng giấy sử dụng, chi phí vận chuyển và chất thải.

Tại văn phòng ở Anh, chúng tôi đã đi đầu trong việc thành lập nhóm “Môi trường xanh” để khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động vì môi trường. Chúng tôi thực thi các hình thức tiết kiệm điện như mua điện từ một nhà cung cấp duy nhất, cũng như đặt ra những quy chuẩn khắt khe cho việc lựa chọn các nhà cung cấp năng lượng.

 

Nghề Nghiệp

Vo Thi Khanh Trang

Làm việc ở Savills, tôi đã ngày càng trưởng thành hơn và trở thành quản lý bộ phận nhờ vào các khóa huấn luyện hữu ích và hệ thống quản lý toàn cầu chuyên nghiệp.

Võ Thị Khánh Trang
Chuyên viên nghiên cứu
Savills Việt Nam

Cơ hội nghề nghiệp tại Savills 

Giá cổ phiếu hiện tại

Mức độ thay đổi: 0,005 
Giá đóng cửa: 8,205
Khối lượng giao dịch trong ngày: 292,506

 

Thông tin thêm dành cho nhà đầu tư